Sandomierz: Błogosławiony Wincenty i „Żywe obrazy historii”

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Pod znakiem uroczystości odpustowych kuc czci błogosławionego Wincentego Kadłubka upłynie niedziela w Sandomierzu. Mistrz Wincenty – średniowieczny kronikarz, uczony, inicjator wprowadzenia w polskich kościołach zwyczaju palenia wiecznej lampki przed tabernakulum, co przetrwało po dziś dzień jest patronem Sandomierza i diecezji sandomierskiej.

Główne uroczystości ku czci bł. Wincentego rozpoczną się w kościele św. Michała Archanioła o godz. 10.00, skąd następnie wyruszy procesja do  katedry, gdzie o godz. 10.30 będzie sprawowana uroczysta suma. 

Nie zabraknie również kramów i stoisk prezentujących rękodzieło, regionalne przysmaki oraz pamiątki.

Tradycja odpustu Wincentego Kadłubka jest bardzo mocno zakorzeniona wśród sandomierzan:

– tak wspomina odpust szesnastoletni Patryk Strojewski, który w tym roku także się na niego wybiera:

W ramach tegorocznego odpustu zostaną zorganizowane „Żywe obrazy historii” w wykonaniu uczniów sandomierskich szkół. Po raz kolejny prezentację związaną z dziejami starego grodu i postaciami legendarnymi i historycznymi będzie można oglądać od 11 00 do 14 00 w przestrzeni sandomierskiej Starówki oraz witrynach okiennych.

W Centrum Informacji Turystycznej przy rynku można otrzymać mapkę z opisem “Żywych obrazów historii”.

Joanna Sarwa