Sandomierski Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego chce się rozwijać.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W sąsiedztwie szpitala nowy pawilon pogotowia buduje także Świętokrzyskie
Centrum Ratownictwa i Transportu Medycznego.
(Marcin Gabrek)
Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 3 miliony złotych

To zadanie miałoby zostać zrealizowane w ciągu najbliższych pięciu lat.
Kolejnym zadaniem byłaby budowa lądowiska pracującego całą dobę

Plany
są bogate, a to kiedy uda się je zrealizować zależy od sytuacji finansowej.
Jak mówi dyrektor Janusz Sikorski jednym z najważniejszych zadań jest budowa
nowego pawilonu