Samborzec: Seminarium w GCKSiR.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W dniach 25 i 26 lutego w Samborcu odbędzie się kolejne dwudniowe seminarium w ramach projektu realizowanego przez Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego pt. 'Rozwój postaw obywatelskich
na terenach wiejskich' który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Celem spotkania jest przygotowanie Gminnej Strategii Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci w Gminie Samborzec.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz seminarium udzielane są pod nr
tel. /015/ 831 44 43 w. 43.
Osoba do kontaktu – Marta Szpyra.