Samborzec: Realizacja programu 'Rodzina 500+'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rządowy program 'Rodzina 500+' ma dać regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie jest przyznawane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe.
(Joanna Sarwa)
Dla mieszkańców gminy otrzymane środki to konkretna pomoc w rodzinnych budżetach:

Realizacja programu przebiega bez zakłóceń:

Ponad pięćset wniosków złożyli mieszkańcy gminy Samborzec w powiecie sandomierskim ubiegający się o wsparcie w ramach rządowego programu 'Rodzina 500+'.
Mówi wójt Witold Surowiec: