Rzeszów. Konferencja. Podkarpacie dla Biznesu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

ZUS dla podkarpackiego biznesu
Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt.: „Podkarpacie dla biznesu”, która odbędzie się we wtorek, 26 stycznia 2016 r. o godzinie 10:00 w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4.

Konferencja adresowana jest do przedsiębiorców, pracodawców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej a także podmiotów zainteresowanych prowadzeniem biznesu w województwie podkarpackim. Konferencja jest jednocześnie inauguracją III roku działalności Społecznej Podkarpackiej Akademii Najlepszych Praktyk (SPANP), która jest pionierskim przedsięwzięciem Oddziału ZUS w Rzeszowie.
Podstawowym celem SPANP jest dostarczenie mieszkańcom Podkarpacia zintegrowanego wsparcia w dostępie do informacji, a nadrzędnym zadaniem – współpraca z instytucjami, organizacjami i podmiotami realizującymi zadania publiczne. Działalność SPANP realizowana jest m.in. poprzez: szkolenie, konferencję, sympozjum, dni ubezpieczonych, przedsiębiorców. Działania te są bezpłatne i mają charakter edukacyjny, aktywizujący, propagujący dobre wzorce i każdy może z nich skorzystać.

W ramach konferencji „Podkarpacie dla biznesu” przewidziano dwa panele tematyczne: „Wsparcie biznesu”, oraz „Biznes w zgodzie z prawem” podczas których odbędą się wykłady i prelekcje m.in. z zakresu zmian w przepisach prawa obowiązujących od 2016 r. oraz różnych form wspierania prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje publiczne w ramach realizowanych przez nich zadań. Podczas konferencji można będzie również skorzystać z porad ekspertów ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy.