Rzeszów: Sprowadzany z USA samochód okazał się odpadem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wykrywane przypadki nielegalnego przewozu przez granicę odpadów najczęściej dotyczą niezgłaszania towarów do odprawy celnej, braku jakichkolwiek dokumentów lub przemieszczania przez przejścia graniczne, które nie są wyznaczone do przemieszczania odpadów.
Wyznaczone przejścia graniczne na Podkarpaciu to drogowe przejście graniczne w Korczowej oraz przejście kolejowe w Medyce).
(Tomasz Łępa)
Służba Celna w województwie podkarpackim notuje od 2014 r. wzrost prób nielegalnego przywozu na teren UE odpadów (głównie złomu metali kolorowych, zużytych katalizatorów, części samochodów) bez wymaganych przepisami dokumentów.

Wątpliwości celników wzbudził jednak stan techniczny importowanego Volkswagena.

Funkcjonariusze Służby Celnej z Rzeszowa udaremnili kolejną próbę nielegalnego przemieszczania odpadów. Mówi Edyta Chabowska ze służby Celnej w Rzeszowie.