RPO 2014-2020 – Nowa Perspektywa część 2.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Aneta Bochnak

W październiku ruszyły konkursy wspierające podkarpacką gospodarkę, w tym bony na innowacje.


Analiza pomysłu, realizacja badań i na koniec produkcja – na to wszystko podkarpacki przedsiębiorca może szukać funduszy w RPO WP 2014-2020. Zwłaszcza, jeśli ma pomysł na nowy produkt lub innowacyjną usługę. Przedsiębiorcy, sięgający po środki unijne muszą zagwarantować, że pieniądze uzyskane na realizację wniosku, zostaną spożytkowane efektywnie, w przemyślany i innowacyjny sposób, stworzą nowe miejsca pracy, a w konsekwencji przysłużą się do rozwoju całego regionu. W październiku Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na bony na innowacje.

Kto może otrzymać wsparcie?

O pieniądze w ramach bonów na innowacje mogą ubiegać się przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzący działalność na rynku co najmniej 12 miesięcy. W tym przypadku profil działalności danej firmy musi być związany z jedną z inteligentnych specjalizacji regionu, czyli lotnictwem lub kosmonautyką, jakością życia, informacją czy telekomunikacją. Przynależność do inteligentnych specjalizacji nie ma wpływu na wysokość wsparcia finansowego, a jedynie warunkuje otrzymanie dotacji.

 

Na co można przeznaczyć środki w ramach bonów na innowacje?

Pieniądze uzyskane w ramach bonów można przeznaczyć na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych, dotyczących oceny i analizy potencjału danego projektu badawczego, określenia jego mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń, zasobów jakie będą niezbędne do jego realizacji oraz oceny szans jego powodzenia. W efekcie tych prac ma powstać studium wykonalności projektu dla badań i prac badawczo-rozwojowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że o środki na realizację projektów, które będą posiadały studium wykonalności zrealizowane w ramach bonów na innowacje, będzie można aplikować w ramach konkursu na dofinansowanie prac B+R.

Jak wysoka będzie kwota wsparcia?

Bony na innowacje to instrument, który ma zmniejszyć koszty prowadzenia działalności badawczej w firmie. Kwota wydatków kwalifikowanych to maksymalnie 50 000 zł. Wydaje się, że to mała kwota, jak na projekt, ale ogromnym plusem jest to, że firmy otrzymują aż 85% dofinansowania. Wkład własny wynosi jedynie 15%.

Kto może być wykonawcą usługi?

Bony na innowacje mają być prostym narzędziem dla zmniejszenia barier finansowych, blokujących współpracę nauki i biznesu. Posłużą one do sfinansowania usług doradczych lub naukowo-badawczych, które mogą być wykonane wyłącznie przez jednostki naukowe.

Co to są inteligentne specjalizacje?

Lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia oraz informacja i telekomunikacja – to inteligentne specjalizacje naszego regionu. Wyłoniono je podczas szerokich konsultacji społecznych, w których brali udział zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele sektora nauki. Specjaliści podkreślają, że to mocne strony tego regionu, w tych dziedzinach nasze województwo ma już ma spore osiągnięcia. Dalsze wspieranie inicjatyw z obszaru tych kilku sektorów przyniesie jeszcze większe efekty i wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu.

 

Więcej informacji o funduszach na:

www.rpo.podkarpackie.pl

 

Facebook: RPO WP 2014-2020