RPO 2014-2020 – Nowa Perspektywa część 1.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Aneta Bochnak

Pomimo, że bezrobocie w naszym województwie spada, to nadal jest wyższe niż w innych regionach Polski. Szansą na to, aby w najbliższym czasie spadło jeszcze bardziej, jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Pieniądze w ramach Programu umożliwią realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji – począwszy od budowy nowych dróg, przez wspieranie przedsiębiorczości, rozwój edukacji, na aktywizacji bezrobotnych kończąc.

 

Kto może liczyć na wsparcie?
Ze wsparcia skorzystać mogą m.in. osoby długotrwale bezrobotne po 29 roku życia, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, osoby niesamodzielne i bezdomne oraz osoby niepełnosprawne.

 

Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć zainteresowani?
Fundusze Europejskie umożliwią realizację różnych typów projektów np. takich, które  dzięki płatnym stażom i szkoleniom, pozwolą rozpocząć pracę w nowym zawodzie. Jeśli komuś odległość lub koszty dojazdu będą uniemożliwiały podjęcie pracy, będzie mógł na określonych warunkach, liczyć na bony pokrywające te wydatki. Nie zabraknie również cieszących się największym zainteresowaniem dotacji pozwalających założyć i rozwinąć własną firmę. Nowością jest też to, że RPO umożliwi badania profilaktyczne
w kierunku chorób nowotworowych.

 

Gdzie należy szukać informacji i pomocy?
W celu uzyskania szczegółowych informacji o przewidywanych formach wsparcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych programami związanymi z aktywizacją osób bezrobotnych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz do Powiatowych Urzędów Pracy na terenie województwa.

 

IM SIĘ JUŻ UDAŁO – czyli jak środki unijne 2007-2013 zmieniły życie mieszkańców Podkarpacia

Jacek Przesłański,
kierownik projektu „Europejski kierowca”:

W ramach projektu osoby bezrobotne mogły wziąć udział w bezpłatnym kursie dla kierowców autobusów. Oprócz kursu oferowane były również bezpłatne staże, doskonalące umiejętności jazdy za kołkiem. Informację o projekcie przekazaliśmy m.in. do Powiatowych Urzędów Pracy w całym województwie, stamtąd też mieliśmy najwięcej kandydatów. W efekcie wyszkoliliśmy ponad 100 zawodowych kierowców, obecnie 90 % z nich ma pracę.

 Joanna Mędrala,
uczestnik projektu „Europejski kierowca”:

O projekcie dowiedziałam się przypadkowo, jadąc autobusem zobaczyłam plakat z informacją. Początkowo miał się zapisać tylko mój mąż, ale ja też postanowiłam, choć kierowca to nietypowy zawód dla kobiety. Całkowicie zmieniłam swój zawód, z wykształcenia jestem księgową, ale ukończenie tego kursu to był bardzo dobry wybór. Obawiałam się wielu rzeczy, ale niepotrzebnie, jeśli pojawia się szansa to trzeba z niej korzystać. Dzięki kursowi pierwszej pomocy, który przeszłam w trakcie projektu, mogłam uratować życie pasażerowi kierowanego przeze mnie autobusu. Tego nie da się w żaden sposób wycenić.

Barbara Szpiech,
uczestnik projektu „Pokonać kryzys…”

Byłam na etapie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Do projektu zgłosiłam się spontanicznie po przeczytaniu ogłoszenia w prasie. Każdy uczestnik miał doradcę zawodowego, który opiekował się nim podczas stażu, dobierał indywidualne kursy i szkolenia, pomagał w znalezieniu pracodawcy. Ten projekt pozwolił mi nie tylko na znalezienie pracy, ale na podniesienie moich kompetencji ze sprzedawcy-kasjera na specjalistę ds. księgowości, kadr i płac. W firmie w której rozpoczęłam staż pracuję do dziś.