Region. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna zostanie rozszerzona.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

W sumie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozszerzy się o ponad 21 ha. Wśród działek, które będą do niej włączone jest  ponad 12 hektarów  w Łapach na Podlasiu, a także tereny w podstrefie radomskiej.

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna poszerzy się o cztery i trzy dziesiąte hektara  w Rudniku nad Sanem i  o blisko dwa hektary w  podstrefie  w Gorzycach. W drugim przypadku stanie się tak na wniosek inwestora.  

Tłumaczy dyrektor tarnobrzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu zarządzającej TSSE,  Maciej Ślęzak.