Region: Zmiany w Urzędach Pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prawie 340 milionów euro może trafić w nowej perspektywie finansowej między innymi na rynek pracy, edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
(Marcin Gabrek)
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk podkreśla, że ustawa daje też nowe narzędzia wsparcia pracodawców

Zgodnie z ustawą bezrobotni są podzieleni na trzy grupy. W pierwszej znajdą się osoby aktywne, które nie wymagają specjalnego wsparcia, a oczekują jedynie przedstawienia ofert pracy

Indywidualne podejście do osób poszukujących pracy i lepsza współpraca z pracodawcami – takie są założenia znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak jest realizowana w praktyce sprawdzał w województwie świętokrzyskim wiceminister pracy Jacek Męcina.