Region: TRUCK&BUS.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pod nazwą 'TRUCK & BUS” świętokrzyscy i podkarpaccy policjanci przeprowadzają dzisiaj akcję. Głównym jej celem jest ujawnianie i eliminowanie wszelkich naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz prawa o ruchu drogowym ze strony przewoźników w czasie wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy. Działania mają na celu także zminimalizowanie udziału tej grupy kierujących w wypadkach drogowych. Akcja 'TRUCK&BUS' potrwa do godziny 22. (Dominika Miś)