Region: Świętokrzyskie czeka na negocjacje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W nowym okresie programowania dla województwa świętokrzyskiego zaplanowano
budżet unijny na poziomie ponad 1 miliarda 366 milionów euro.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem władz województwa jest jeszcze szansa na pełne wykorzystanie środków
z kończącej się perspektywy finansowej

Województwo świętokrzyskie czeka na negocjacje z Komisją Europejską nowego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Jest już zakończony
etap prac przygotowawczych, w kwietniu projekt programu został przekazany do
Komisji Europejskiej. Obecnie władze województwa oczekują na uwagi i
sugestie komisji.
Proces negocjacyjny między Zarządem Województwa a Komisją Europejską
powinien nastąpić w najbliższych tygodniach, do końca września mogą już
zapaść decyzje w sprawie przyjęcia programu przez komisję.
Zdaniem członka zarządu województwa Kazimierza Kotowskiego dotychczasowe
doświadczenia powinny sprzyjać szybkiemu przyjęciu programu