Region: Stop cyberprzemocy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Projekt zakończy w listopadzie konferencja podsumowująca wszystkie działania. Projekt jest realizowany przy współudziale Stowarzyszenia Wspierania Edukacji im. Akademii Miechocińskiej z Tarnobrzega.
Uczestnicy będą mogli liczyć na spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz policją. Projekt obejmuje także warsztaty filmowe, podczas których młodzież, korzystając z własnych smartfonów nagra spoty społeczne zwracając uwagę na problem cyberprzemocy:

Grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu oraz podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu weźmie udział w zajęciach, których celem jest uświadomienie im, jakie zagrożenie niesie ze sobą cyberprzemoc.
Będzie to możliwe dzięki realizacji przez obie placówki projektu współfinasowanego z pieniędzy unijnych. Zakłada on podnoszenie świadomości, odpowiedzialności, czujności i wrażliwości na otoczenie tematu oraz edukację w kwestiach prawnych wynikających ze stosowania cyberprzemocy przez użytkowników sieci.
Potrzebę realizacji takiego projektu przyniosło życie mówi dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu Damian Szwagierczak: