Region: Rocznica urodzin Zbigniewa Kabaty ps. ''Bobo''.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Po wojnie Zbigniew Kabata wsławił się jako uczony, badacz, parazytolog.
Zdobył tytuł doktora filozofii i doktora nauk przyrodniczych. Był kierownikiem Laboratorium Parazytologii w Pacific Biological Station w Nanaimo w Kanadzie.
Pozostawił po sobie ok. 150 prac naukowych z zakresu parazytologii, wydanych w 15 krajach w różnych językach świata, wierszy pisanych po polsku i książki biograficznej 'Żniwa na głębinie'.
Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, a ostatnio Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1999 roku Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.
Zbigniew Kabata otrzymał także najwyższe kanadyjskie odznaczenie państwowe Order of Canada Member.
Zmarł w 2014 roku w wieku 90 lat. Dziś świętowałby swoje 92 urodziny.
(Joanna Sarwa)
Fot. ZHP
Kabata był także redaktorem, drukarzem i kolporterem podziemnego pisma 'Odwet' a także autorem pieśni i wierszy partyzanckich.

Zbigniew Kabata dowodził między innymi jedną z najbardziej spektakularnych akcji 'Jędrusiów', kiedy to dokonano rozbicia więzienia w Opatowie i uwolnienia prawie 80 więźniów. Niejednokrotnie zresztą dawał wyraz swojej odwagi:

Dziś przypada 92 rocznica urodzin Zbigniewa Kabaty ps. 'Bobo' – żołnierza oddziału partyzanckiego 'Jędrusie' działającego w czasie drugiej wojny światowej w regionie świętokrzyskim i podkarpackim.
Mówi historyk regionalista dr Roman Chyła: