Region: Nowa perspektywa unijna dla wsi.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do końca 2020 roku wskaźnik skanalizowania w województwie ma sięgać 75 procent, a osiągnięte ma to zostać m.in. dzięki programowi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
(Marcin Gabrek)
Piotr Żołądek zapewnia, że inwestycje w obszary wiejskie wciąż będą jednym z priorytetów

Zmiany, jakie zaszły na świętokrzyskich wsiach to dopiero pierwszy etap zmian. Członek zarządu województwa Piotr Żołądek zapewnia, że mieszkańcy terenów wiejskich skorzystają także ze środków unijnych w kolejnych latach.