Region: Milion na odnowę wsi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Maksymalna wartość wsparcia dla jednej gminy wynosi 20 tys. zł,
przy czym wartość projektu realizowanego przez daną gminę nie może być
mniejsza niż 10 tys. zł.
(Marcin Gabrek)
Wsparcie w programie jest udzielane w formie refundacji do wysokości 80%
poniesionych wydatków.
Na realizację programu 'Odnowa Wsi Świętokrzyskiej' przeznaczona jest kwota
miliona zł.
Jeden z grantów otrzymała gmina Dwikozy. Mówi wójt Marek Łukaszek

56 świętokrzyskich gmin otrzyma wsparcie na inwestycje w ramach programu
'Odnowa Wsi Świętokrzyskiej', adresowanego dla gmin wiejskich oraz
wiejsko-miejskich. Środki w łącznej kwocie miliona złotych pochodzą z
budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
Jest to już piąta edycja tego programu grantowego. Jego głównymi celami są
zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców oraz
potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności
kulturowej. Zgłoszono ponad 80 projektów, z których wybranych zostało 56
najlepszych.
Mówi marszałek Adam Jarubas