Region: Gotowi do RPO.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W przyszłym roku samorządy będą mogły składać wnioski m.in. na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, infrastrukturę usług społecznych,podniesienie jakości kształcenia zawodowego, rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, gospodarkę odpadami czy rewitalizację obszarów
miejskich i wiejskich.
(Marcin Gabrek)
W przyszłym roku zaplanowano 25 naborów wniosków, z czego aż 11
inwestycyjnych:

O tym, jakie możliwości dadzą nowe środki unijne jednostkom publicznym,
dyskutowali przedstawiciele świętokrzyskich samorządów.
Mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego: