Region: Bogusław Szwedo odznaczony przez biskupa polowego Wojska Polskiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Bogusław Szwedo – z zamiłowania historyk,biografista, autor lub współautor kilkunastu książek. Szczególne zainteresowanie zaznacza w biografiach kawalerów Orderu Virtuti Militari. W edycjach książkowych Bogusław Szwedo prezentuje biogramy kawalerów  tego odznaczenia ze swego regionu: ziemi tarnobrzeskiej, sandomierskiej, niżańskiej; powstańców styczniowych, polskich sportowców. Bogusław Szwedo to także autor „Zawsze w pierwszej linii. Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945”, książki ukazującej sylwetki 68 kapłanów odznaczonych tym zacnym orderem.

W ostatnich latach opublikował słownik tarnobrzeskich legionistów i ofiar Zbrodni Katyńskiej, także pierwszy tom tarnobrzeskiego słownika biograficznego.
Bogusław Szwedo  – inżynier z wykształcenia (absolwent Politechniki Rzeszowskiej), dziennikarz radiowy. W 1992 r. założył w Tarnobrzegu Radio Leliwa, którym wciąż kieruje. W latach 2007-2010 był członkiem Rady Nadzorczej TVP (od września 2009 jej przewodniczącym); w tym też roku pełnił obowiązki prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i i Rady Programowej Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez Granic”.

Bogusław Szwedo jest współpracownikiem  czasopisma „Nasza Służba”, wydawanego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. Od lutego 2011 r. w rubryce pisma zatytułowanej „Niebanalne życiorysy” prezentuje sylwetki księży kapelanów, towarzyszy żołnierskich dróg, poczynając od powstań narodowych XIX wieku po powojenne oddziały niepodległościowego, antykomunistycznego zbrojnego podziemia.

Prezes Radia Leliwa Bogusław Szwedo otrzymał z rąk biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka medal błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zgodnie z dekretem „Medal jest przyznawany przez biskupa polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.
Medal bp księdza Jerzego Popiełuszki biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzek ustanowił w 2011 r. Odznaczane są nim także osoby duchowne i świeckie, które w swoim życiu, pracy, działalności uzewnętrzniają postawy podobne do tych, którym w swej posłudze kapłańskiej służył bł. ks. Jerzy Popiełuszko, nacisk przede wszystkim kładąc na  wartości Boże i ojczyste,  prawdę i sprawiedliwość.

Biskup Józef Guzdek, wręczając odznaczenie, podkreślił, że nie da się wszystkiego wypowiedzieć słowami. – W wojsku jest taka zasada, że przyznajemy medale – zaznaczył biskup: