Region: Wizyta sekretarza stanu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wiceminister przedstawiła również działania i rozwiązania już przyjęte, jak również te będące na etapie projektu, prowadzone przez resort zdrowia w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników służby zdrowia, w tym również pielęgniarek i położnych.
Józefa Szczurek-Żelazko spotkała się również z przedstawicielami podmiotów leczniczych i środowisk pielęgniarskich.
(Tomasz Łępa)
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie gościła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w podkarpackich szpitalach.
Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że wizyta w województwie podkarpackim ma na celu ocenę sytuacji, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa pacjentów.