Raport o s-19 do poprawki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Dlatego Nisko liczy na to, że nastąpi powrót do wariantu w5. Jaką decyzje podejmie RDOŚ okaże się po uzupełnieniu raportu przez GDDKiA, a to może potrwać, bo 'generalna” musi się odnieść do 77 punktów. Wiele z nich wymaga opracowań i analiz z uwagi na przebieg przez tereny cenne przyrodniczo. Zaś w 78 punkcie RDOŚ zaleca ponowne przeanalizowanie wariantów. Na wybór ostatecznego wariantu przebiegu s-19 przyjdzie więc jeszcze poczekać.
(Marta Górecka)
Nisko liczy, na to ze uzupełnienie raportu w efekcie spowoduje, że RDOŚ wyda decyzję dla wariantu W5, bo w przeciwnym razie dziewiątka zabierze tereny inwestycyjnie gminie. Mówi kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko Monika Biało-Gajda

Burmistrz Grochowski przypomina, że ten wariant zniszczy cenne dla gminy Rudnik tereny i przetnie Przędzel

Wielokrotnie podnosił ta kwestię również burmistrz Niska Julian Ozimek

Wraca temat budowy drogi ekspresowej s-19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad ma uzupełnić raport o oddziaływaniu na środowisko. Gminy, m.in. Nisko i Rudnik liczą na to, że w tej sytuacji uda się powrócić do korzystnego dla nich wariantu w-5. A to dlatego, że jednym z punktów, jakie GDDKiA musi uzupełnić zanim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jest odniesienie się do zastrzeżeń i wniosków gmin i powiatu. Dotyczą one m.in. tego że forsowany przez GDDKiA wariant w9 zabiera gminom tereny inwestycyjne i turystyczne, niszczy teren leśny oraz że to wariant w5 zyskał akceptację społeczną. Przypomniało tym m.in. na specjalnej sesji burmistrz Rudnika Waldemar Grochowski