Raniżów: Gmina zrezygnowała z programu minimalizacji wykluczenia cyfrowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Nie będzie obiecanych przez urzędników darmowych komputerów i bezpłatnego Internetu dla dzieci z ubogich rodzin w gminie Raniżów.
Gmina zrezygnowała bowiem z programu minimalizacji wykluczenia cyfrowego.
Do udziału w projekcie zgłosiło się 160 gospodarstw domowych. Pełniący obowiązki wójta Władysław Grądziel rezygnację z programu tłumaczył kwestiami finansowymi.
Program, z którego zrezygnowała gmina Raniżów, miał zapewnić 160 gospodarstwom domowym komputer i bezpłatny Internet na 8 lat. W programie uczestniczyć mogły dzieci z biednych rodzin, które osiągają wysokie wyniki w nauce.
(Paweł Galek)