Rajd Wolności i Solidarności w Tarnobrzegu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

 1. Zbiórka o godz. 14.00 przy biurze terenowym NSZZ Solidarność w Tarnobrzegu ul. Sandomierska 2.

 2. Otwarcie Rajdu pod  tablicą upamiętniającą 25-lecie Porozumień Sierpniowych przez Przewodniczącego MOZ „Siarkopol” NSZZ Solidarność w
 Tarnobrzegu – Adma Kusia oraz Przewodniczącego Komitetu PiS w  Tarnobrzegu –  Kamila Kalinkę.

 3. Rozpoczęcie Rajdu – godz. 14.30. Przejazd nastąpi ulicami: start z ul. Sandomierskiej 2, pl. B. Głowackiego, ul. Sienkiewicza do ronda
 Solidarności. Następnie przejazd ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z  ulicą  Sikorskiego. Wzdłuż ulicy Sikorskiego uczestnicy rajdu będą poruszać się  ścieżką rowerową aż do skrzyżowania z ulicą Wisłostrada. Po przejściu na  skrzyżowaniu rajd  będzie kontynuowany wzdłuż ulicy Wisłostrada ścieżką  rowerową aż do wjazdu na Jezioro Tarnobrzeskie. Dalej, ścieżką rowerową  przy Jeziorze do wjazdu na Kopalnię Siarki „Machów” S.A. do ul. Zakładowej (biurowiec KiZPS Siarkopol).

Droga powrotna będzie obejmowała następującą trasę: z ul. Zakładowej przez Kopalnię Machów do ścieżki rowerowej wzdłuż  Jeziora Tarnobrzeskiego, ul. Wierzbową do ścieżki rowerowej przy ul.  Wisłostrada, następnie do skrzyżowania ul. Wisłostrada z ul. Mickiewicza.   Od skrzyżowania uczestnicy rajdu będą poruszać się po ul. Mickiewicza do Pl. Bartosza Głowackiego. Po przejeździe przez plac rajd zostanie ukończony na
 placu kościelnym przy klasztorze oo. Dominikanów.

 4. Na trasie przejazdu nastąpią dwie przerwy: 1) na ul. Zakładowej przy  Pomniku Ofiar Wypadków przy Pracy (około 30 minut), 2) na Kopalni Siarki  „Machów” S. A.  przy kapliczce Św. Barbary (około 15 minut).