Radomyśl Wielki: W Dulczy Wielkiej bili rekord z WOŚP.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Biorąc udział w Programie Edukacyjnym 'Ratujemy i Uczymy Ratować” wszyscy podjęli się zadania propagowania wiedzy o pierwszej pomocy. Dzieci biorące udział w biciu rekordu otrzymały Apteczki Małego Ratownika WOŚP. Była to fantastyczna zabawa i ciekawe przeżycie dla wszystkich uczestników. Skłania to nas do podejmowania kolejnych wyzwań – przekazują pedagodzy z Dulczy Wielkiej.
(Tomasz Łępa)
Przedszkolaki, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej włączyli się w próbę bicia rekordu w półgodzinnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W taki sposób wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy dzieci ze szkoły w Dulczy Wielkiej zaangażowały się w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.
Mówi dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej Agnieszka Suzik.