Radomyśl Wielki: Podział obowiązków w Radzie Miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W trakcie sesji ustalono także stawki diet dla radnych. Dieta dla przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 1 324 zł (jest stała), dla wiceprzewodniczącego 730 zł (jest stała), dla przewodniczącego komisji 350 zł (za każde posiedzenie komisji), dla radnego 260 zł (za każdy posiedzenie Rady Miejskiej oraz komisji). Stawki dla radnych zostały obniżone o około 7 % w stosunku do obowiązujących w poprzedniej kadencji. Rada jednogłośne utrzymała również dotychczasowe wynagrodzenie burmistrza.
(Tomasz Łępa)
W Radzie Miejskiej w Radomyślu Wielkim podczas drugiej sesji wybrano wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących i członków komisji stałych rady.