Radomyśl Wielki: Absolutorium dla burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Podczas sesji, Skarbnik Gminy Leszek Jagoda oficjalnie poinformował, że wszystkie komisje działające przy Radzie Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowały wykonany budżet. Zaznaczył też, że duża różnica między wydatkami, a dochodami została uznana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako duży plus dla Gminy.
(Tomasz Łępa)
W 2013 roku zrealizowano w gminie ponad 30 zadań, z których wiele było dofinansowane z różnych źródeł zewnętrznych, kwotą 8,5 miliona złotych. Kanalizacja w Dąbiu, przydomowe oczyszczalnie ścieków w Janowcu, 3,5 kilometra ulic, 6 kilometrów chodników. W Radomyślu Wielkim 2 place zabaw, wyremontowana targowica, termomodernizacja Gimnazjum, w Rudzie: boisko piłkarskie, rozpoczęcie remontu świetlicy i oddanie nowej sali gimnastycznej przy szkole czy też utworzenie w gminie 5 bezpłatnych przedszkoli – to tylko niektóre inwestycje burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Jednogłośnie, na ostatniej sesji Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Radomyśla Wielkiego absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku. Wynik głosowania potwierdził skuteczność działania w regionie, burmistrza Józefa Rybińskiego.