Radomyśl: Zamiast budować poldery niech wzmocnią wały

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pod tym względem na szczęście również coś się dzieje. Między innymi dobiega końca przebudowa ponad 700 metrów wału od Radomyśla do Dąbrówki Pniewskiej.
Jest opracowany również projekt techniczny przebudowy 14km wałów Wisły od Dąbrówki Pniowskiej do granic z województwem lubelskim i jest szansa, że w 2107 roku ta inwestycja ruszy.
(Marta Górecka)
Dlatego zamiast wydawać pieniądze na poldery i budować ich zabezpieczenia lepiej wydać pieniądze na wzmocnienie wałów:

A to dlatego, ze chodzi o ziemie cenne rolniczo. Poza tym według wójta Pyrkosza wydawanie pieniędzy na małe poldery mija się z celem, bo te i tak przyjmą niewiele wody:

Nie tylko gmina Zaleszany znalazła się w polderowych opracowaniach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przedstawionych wariantach takim planem objęta jest również gmina Radomyśl nad Sanem. Z tą różnicą, że tam zaplanowano aż dwa takie poldery. I chociaż według planu miały by one objąć tereny rolne, to gmina oprotestowała ten wariant.
Mówi wójt Radomyśla nad Sanem Jan Pyrkosz: