Przyszów: Remont mostów w planach na przyszły rok

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dla przypomnienia koszt przebudowy mostu w Bojanowie bez konieczności budowy objazdówki wyniósł ponad 7mln złotych.
(Marta Górecka)
Kazimierz Surmacz przyznał, ze będą to kosztowne inwestycje, choćby ze względu na konieczność budowy tymczasowych mostów objazdowych. Jednak o konkretnych kwotach nie chciał mówić:

Jest szansa, że w przyszłym roku ruszą remonty dwóch mostów w Przyszowie. Remonty tych przepraw znajdujących się w ciągu drogi wojewódzkiej Bojanów-Nisko Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zapisał w projekcie przyszłorocznych wydatków. Jednak o tym, czy uda się zrealizować obydwie
inwestycje zdecyduje Sejmik Województwa Podkarpackiego. Mówi zastępca dyrektora Podkarpackiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Kazimierz Surmacz: