Przedstawiciele studentów interweniują w sprawie wyborów rektora PWSZ

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Treść dokumentu podana została także do wiadomości obecnego rektora PWSZ oraz sekretarz uczelni, która miała przekazać je przewodniczącemu komisji wyborczej, a także do Minister nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W najbliższa sobotę o stanowisko rektora mają ubiegać się doktorzy Paweł Maciaszczyk, Robert Rogowski oraz Monika Piątek.
Skarga na naruszenie procedury wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu trafiła do Parlamentu Studentów RP oraz Rzecznika Praw Studenta.
Pismo wysłała trójka studentów wchodzących w skład komisji wyborczej PWSZ.
Wybory rektora tarnobrzeskiej uczelni państwowej mają się odbyć 9 czerwca. To już trzeci termin. Członkowie komisji PWSZ reprezentujący środowisko studenckie chcieliby, żeby tym razem udało się wyłonić osobę, która od pierwszego września będzie zarządzać uczelnią. Mają co do tego jednak wątpliwości. W piśmie można przeczytać o tym, że od 28 marca, zatem od dnia wydania zarządzenia o powołaniu 9 osobowej komisji wyborczej w jej składzie doszło do wymiany blisko 20 osób. Tylko przedstawiciele studentów pozostają w niej niezmiennie. Studenci sugerują także, że obecny rektor PWSZ, Kazimierz Jaremczuk narusza podstawowe zasady prawa wyborczego, przepisy statutu uczelni oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Robi to podważając decyzje komisji wyborczej poprzez pisma i opinie prawne negujące uchwały komisji dotyczące prawa do kandydowania jednego z ubiegających się o fotel rektorski a także kalendarza wyborczego. Mówi Marcin Byrski, przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ, członek komisji wyborczej uczelni.