Przecław: Budżet obywatelski miasta Przecławia – podsumowanie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się m.in.: dokończenie budowy chodnika od ulicy Krótkiej do działki Urzędu Miejskiego, zakup zestawów umundurowania bojowego i sprzętu bojowego dla OSP Przecław, wykonanie 'Podkowy Szczęścia” na Rynku w Przecławiu, budowa placu zabaw przy ulicy Podzamcze, budowa fontanny w Rynku w Przecławiu czy też zakup mebli do oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu.
(Tomasz Łępa)
Zgłoszono 21 propozycji zadań, w tym trzy osoby zgłosiły więcej niż jedną propozycję. Mieszkańcy osiedla Wenecja zgłosili więcej propozycji zadań do budżetu obywatelskiego Miasta Przecław niż mieszkańcy osiedla Zamkowe. Biorąc pod uwagę kryterium płci, proporcje przy zgłaszaniu propozycji były wyrównane: 9 kobiet i 8 mężczyzn zgłosiło propozycje zadań, najwięcej projektodawców było zgłoszonych w przedziale wiekowym: 55-64 lat. Mieszkańcy z przedziałów wiekowych od lat 18 do 34 nie złożyli żadnych propozycji zadań, a w pozostałych przedziałach wiekowych złożono po kilka propozycji. Według tematyki najwięcej propozycji zadań zgłoszono do projektów 'miękkich”.

Po raz pierwszy mieszkańcy Przecławia mogli zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. Mogły one mieć charakter ogólnomiejski lub lokalny – osiedlowy. Zainteresowanie tą formą działania nie okazało się do końca sukcesem. Mówi koordynator projektu budżetu obywatelskiego w Przecławiu Marta Więch