Przecław: Będą dowozić bezpłatnie i więcej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dla dzieci spełniających roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Fakultatywnie gmina może również zapewnić dowóz dzieciom niespełniającym tego obowiązku, dlatego też na chwilę obecna z takiej formy korzysta 50 dzieci. Docelowo ta liczba ma się powiększyć.
(Tomasz Łępa)
Od stycznia dodatkowe kursy dla osób pracujących pojawią się również w kierunku Mielca i Dębicy.

Nabycie nowego taboru pozwoli na bezpłatne korzystanie z usługi dowozu przez dzieci i młodzież – już od przyszłego roku szkolnego- tłumaczy burmistrz Przecławia Ryszard Wolanin.

Ponad 500 uczniów korzysta z dowozów do szkół i placówek edukacyjnych na terenie Gminy Przecław w roku szkolnym 2014/2015 świadczonych przez spółkę Dwa Brzegi z Przecławia.