Projekt "E-KOMPETENCJE"

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie „E–KOMPETENCJE” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 07.10.2014 r. o godzinie 12.30 na terenie tut. Urzędu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu IT oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 120 osób. Do projektu zapraszamy:

• osoby młode od 18 do 30 roku życia,

• zameldowane na terenie województwa podkarpackiego,

• zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

W ramach oferowanych form wsparcia dla beneficjentów przewiduje się:

• doradztwo zawodowe;

• kursy IT (do wyboru) z zakresu: grafiki komputerowej, programowania, technologii internetowych – administrowania siecią;

• 6-miesięczne płatne staże;

• wsparcie dodatkowe obejmujące zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, opiekę nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich przed stażami, opiekę indywidualnego doradcy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów udzielane są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 17 lub pod numerem telefonu (15) 8230030 wew. 162.