Pradzieje regionu wczesnej epoki żelaza w Stalowej Woli

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Promocja książki o pradziejach regionu wczesnej epoki żelaza odbędzie się dziś w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Autorka tej publikacji archeologicznej dr Katarzyna Trybała-Zawiślak opisała w niej prahistoryczne obyczaje pogrzebowe społeczności zamieszkujących ziemie nad dolnym Sanem między VII a IV stuleciem p.n.e. Tereny te zamieszkiwały społeczności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, które praktykowały ciałopalny obrządek pogrzebowy. O tym i o wielu innych ciekawych odkryciach archeologicznych będzie mówić dziś w stalowowolskim muzeum autorka ksiązki ”Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 – cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza'. Początek spotkania godz 16.30.
(Marta Górecka)