Powiat Niżański: Lepsze niż w ubiegłym roku wyniki matur

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Blisko 85% maturzystów zdało egzamin dojrzałości w Powiecie Niżańskim, bo na 243 uczniów pozytywnie zakończyło egzamin 84,8%. To więcej niż średnia na Podkarpaciu gdzie egzamin zdało ok. 81% maturzystów. To również lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy maturę zdało 75,3% abiturientów. Najwięcej powodów do zadowolenia mają uczniowie liceów ogólnokształcących w powiecie, bo poziom zdawalności wyniósł 94% podczas gdy średnia na Podkarpaciu to 88%. O sukcesie może mówić Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w którym wskaźnik zdawalności matury wyniósł 97,5% oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, gdzie maturę zdało 79% uczniów. Nieco mniej powodów do radości mają absolwenci podkarpackich techników, gdzie maturę zdało 69%. Dobrze na tym tle wypadli uczniowie techników ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, którzy uzyskali zdawalność na poziomie 71,5%. W tym najlepsi są uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, gdzie zdało 77% maturzystów. W Technikum w Rudniku nad Sanem poziom zdawalności wyniósł 50% a w Technikum w Jeżowem – 25%. To wyniki dużo lepsze niż w roku ub. gdzie procent zdawalności w niżańskich technikach wyniósł 57,7%. W całej Polsce maturę zdało 79,7% abiturientów.