Połaniec: Wsparcie na rewitalizację.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Samorząd Połańca otrzyma dofinansowanie inwestycji 'Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca”, w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Koszt całkowity inwestycji to ponad 12 milionów złotych, w tym kwota dofinansowania to ponad 5,5 miliona.
Inwestycja obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ulicą Kilińskiego i ulicą Żapniowską, wykonanie alejek z kostki brukowej, oświetlenia parkowego z przyłączem elektroenergetycznym, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach oraz zagospodarowanie dwóch terenów przy budynkach handlowych i przy kompleksie szkolnym. W budynku Gimnazjum Publicznego zostanie wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
Projekt obejmuje także: budowę 2 placów zabaw i rozbudowę istniejących 2 placów zabaw, budowę nowego oświetlenia, przebudowę 18 odcinków dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości 3, 82 kilometra, przebudowę sieci centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta, remont istniejących ogrodzeń, budowę parkingów, budowę chodników, przebudowę muszli koncertowej, modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Lipowej. Zagospodarowany zostanie również plac wokół stadionu gdzie zostaną wykonane elementy małej architektury i wyposażenia wewnętrznego, plac zabaw, powstanie parking.
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów to niemal 6 hektarów.
(Marcin Gabrek)