Podkarpackie: Program lekowy dla chorych na ciężką astmę alergiczną w województwie .

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pacjenci z województwa podkarpackiego chorujący na ciężką alergiczną postać astmy mogą skorzystać z dedykowanego im programu lekowego w Rzeszowie, w Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc – Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Program lekowy dostępny jest łącznie w 38 ośrodkach w Polsce. W Polsce liczbę chorych na ciężką, niedostatecznie kontrolowaną postać astmy szacuje się na około 1 500 osób. U co piątego chorującego, pomimo stosowania rekomendowanych w leczeniu tej postaci choroby leków nie uzyskuje się zadowalającej kontroli objawów. Koszty leczenia chorych cierpiących na astmę ciężką są bardzo wysokie i stanowią ponad 50% wszystkich kosztów przeznaczonych na opiekę chorych na astmę. W Europie średni koszt leczenia astmy ciężkiej jest 13-krotnie wyższy niż koszt leczenia astmy o zwykłym przebiegu. Z programu lekowego dla chorych na astmę ciężką skorzystać mogą pacjenci powyżej 12. roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową, z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE. Pacjent jest kwalifikowany do udziału w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Ciężkiej Astmie Alergicznej powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.(Dominika Miś)