Podkarpackie: Ograniczenia tonażowe na południowych drogach wojewódzkich Podkarpacia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego informuje, że pojazdy TIR przejeżdżające przez południową część województwa podkarpackiego mogą bez przeszkód poruszać się po drogach wojewódzkich, posiadających obiekty mostowe o nośności powyżej 30 ton.
Należą do nich:
– droga wojewódzka 992 Jasło – Krempna,
– droga wojewódzka 993 Nowy Żmigród – Dukla,
– droga wojewódzka 887 Rymanów – Daliowa,
– droga wojewódzka 892 Zagórz – Komańcza,
– droga wojewódzka 893 Lesko – Hoczew.
Stan obiektów mostowych na drogach wojewódzkich na Podkarpaciu jest bardzo zróżnicowany. Tylko na terenie powiatów – bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego znajduje się aż 190 obiektów mostowych na drogach wojewódzkich. Są one poddawane systematycznej przebudowie – ok. 5-10 rocznie.
W ciągu dziesięciu ostatnich lat udało się przebudować lub wyremontować 59 mostów. W dalszym ciągu na przebudowę lub wzmocnienia czeka jeszcze ok. 60 obiektów.
W latach 2015-2020 planowane są kolejne przebudowy mostów na drogach wojewódzkich. W pierwszej kolejności będą jednak wykonywane ekspertyzy nośności istniejących mostów, na podstawie których zostanie określony zakres niezbędnych prac.
W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z przewoźnikami prowadzącymi działalność związaną z transportem drewna z terenu Bieszczadów, w celu sprecyzowania najpilniejszych potrzeb oraz przyjęcia wstępnego harmonogramu kolejności przebudowywanych obiektów. Chodzi o poprawę dostępności komunikacyjnej południowej części regionu w kontekście rozwoju gospodarczego Podkarpacia.
(Tomasz Łępa)