Podkarpacie: Zmiany w prezydium sejmiku

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Oprócz zmian w prezydium sejmiku radni podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie radnej Teresy Kubas-Hul ze stanowiska zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Radni zajmowali się także między innymi kwestiami dotyczącymi budżetu województwa oraz służbą zdrowia.
(Tomasz Łępa)
Radni obsadzili również wolny do tej pory fotel trzeciego wiceprzewodniczącego. Została nim radna klubu PiS Dorota Chilik:

A tak o kompetencjach nowego Przewodniczącego Sejmiku Województwa mówił marszałek Władysław Ortyl:

Kolejnym punktem był wybór nowego przewodniczącego. Kandydatów – Jerzego Cyprysia i Wiesława Ladę – zgłosiły kluby radnych Prawa i Sprawiedliwość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie funkcję tę objął Jerzy Cypryś. Za jego kandydaturą głosowało 19 radnych:

W prezydium sejmiku województwa podkarpackiego nastąpiły zmiany. Po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego Jerzego Borcza, radni wybrali na tę funkcję Jerzego Cyprysia. To jedne z ważniejszych decyzji podjętych na styczniowej sesji. Dotychczasowy Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Borcz złożył rezygnację, gdyż objął stanowisko dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych. Jak argumentował swoją decyzję, nie mógłby łączyć obu tych funkcji: