Podkarpacie: Zarząd Województwa o przetargu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Niepokój budzi jednak bardzo ograniczone i opóźnione dopuszczenie obserwatora społecznego do prac komisji przetargowej. 9 kwietnia na wspólnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego i Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Obronnego dwóch oferentów PZL Mielec i PZL Świdnik zaprezentowało swoje oferty pod kątem ich pozytywnego wpływu na rozwój gospodarczy regionów. Trzeci z oferentów, AirBus Helicopters nie wziął udziału w posiedzeniu. Warto podkreślić, że funkcjonujące już w Polsce firmy: PZL Mielec i PZL Świdnik wraz z kooperantami są w stanie wyprodukować w krótkim czasie, śmigłowce zamawiane przez Wojsko Polskie. Firmy te zrzeszone są w większości w klastrze Dolina Lotnicza, którego założenia i funkcjonowanie są bardzo podobne do utworzonego przed wojną Centralnego Okręgu Przemysłowego. Możliwość produkcji śmigłowców dla polskiej armii, pozwoli na zwiększenie zatrudnienia w polskich firmach o blisko 50 procent. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża nadzieję, że wszystkie organy władzy państwowej uczestniczące lub mające wpływ na proces wyboru nowego śmigłowca wielozadaniowego, wezmą pod uwagę prezentowane argumenty. (tł)

Jak czytamy w komunikacie 'w ocenie Zarządu Województwa Podkarpackiego wartość dodana wynikająca z zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności jest w przypadku Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu zdecydowanie najwyższa spośród rywalizujących przedsiębiorstw i powinna mieć wpływ na całościową ocenę przedstawionej oferty.

Ministerstwo Obrony Narodowej upubliczniło termin ogłoszenia decyzji, który z oferentów w przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Wojska Polskiego zostanie zaproszony do ostatniej fazy przetargowej. W związku tym zarząd województwa podkarpackiego wyraził swoje stanowisko dotyczące przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii. Jak czytamy w komunikacie zarząd województwa zwraca się do wszystkich organów władz państwowych uczestniczących lub mających wpływ na proces wyboru nowego śmigłowca wielozadaniowego, o przeanalizowanie i wzięcie pod uwagę wszystkich aspektów, szczególnie wpływu decyzji MON na rozwój i przyszłość branży lotniczej – dumy Podkarpacia. Jak mówił podczas spotkania informacyjnego o pokazach lotniczych w Mielcu Władysław Ortyl, rozwój lotnictwa na Podkarpaciu związany jest z prywatyzacją Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.