Podkarpacie: Zarząd województwa bez absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zarząd województwa podkarpackiego nie uzyskał podczas sesji sejmiku absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Nieudzielenie absolutorium oznacza automatyczny wniosek o odwołanie zarządu województwa.
Głosowanie w tej sprawie może odbyć się po upływie 14 dni.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych, 15 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do przyjęcia absolutorium potrzebna jest bezwzględna większość – w przypadku podkarpackiego sejmiku to 17 głosów.
W dyskusji przed głosowaniem marszałek zaznaczył, że obecny zarząd nad wykonaniem budżetu pracował od końca maja ubiegłego roku. Wykonanie dochodów budżetu po pierwszym półroczu wynosiło wtedy tylko ok. 36 proc., po stronie wydatków jeszcze mniej – 24 proc. Zarząd realizował budżet, który w głównych założeniach został przygotowany przez poprzedników.
27 maja ubiegłego roku sejmik woj. podkarpackiego odwołał Mirosława Karapytę z funkcji marszałka województwa. Powodem odwołania Karapyty były zarzuty, głównie korupcyjne, jakie postawiła mu prokuratura z Lublina.
W trakcie dyskusji nad absolutorium radni klubów opozycji zarzucali obecnemu zarządowi, że w ubiegłorocznym budżecie pozostały wolne środki – 100 mln zł, które nie zostały wykorzystane. Zwracali również uwagę, że brakuje promocji województwa oraz wizji rozwoju regionu, a obecny zarząd jedynie kontynuuje inwestycje rozpoczęte przez poprzedników.