Podkarpacie: Strategia karpacka i rozwój kolei to priorytety Podkarpacia w najbliższych latach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Podczas spotkania Marszałek Władysław Ortyl przypomniał także działania podejmowane na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat. Region Karpat spełnia kryteria strategii makroregionalnych opisane przez Komisję Europejską, nie jest jednakże uwzględniony w żadnej z wielostronnych form współpracy UE. Ortyl zaznaczył, że większość państw regionu Karpat to państwa należące do UE i większość problemów tego regionu podlega unijnym politykom.
(Tomasz Łępa)
Na pytanie kiedy realnie mogą się zacząć pierwsze prace przy modernizacji mieleckiej linii kolejowej- Tomasz Poręba odpowiada..

'W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na określonych priorytetach, takich jak droga S19, strategia karpacka, rozwój kolei. Dziś jest czas, aby rozpocząć ich realizację' – mówił europoseł PiS.

Europoseł Tomasz Poręba i marszałek Władysław Ortyl podsumowali kilkuletnie działania podejmowane na szczeblu samorządowym i europejskim na rzecz rozwoju Podkarpacia. Tomasz Poręba, który jest wiceprzewodniczącym komisji transportu Parlamentu Europejskiego, podkreśla także znaczenie rozwoju infrastruktury w regionie ze szczególnym uwzględnieniem drogi S19.