Podkarpacie: Służyły do przemytu, teraz służą do nauki.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Izba Celna w Przemyślu podejmuje także działania w kierunku ograniczenia niszczenia zarekwirowanych towarów, współpracując z właścicielami praw, od których decyzji uzależniona jest zgoda na ich nieodpłatne przekazanie. W 2015 roku podkarpaccy celnicy przekazali około 12 tysięcy par leginsów i 60 tysięcy skarpet placówkom opiekuńczym z regionu Podkarpacia.
(Tomasz Łępa)
Służba Celna ma możliwość nieodpłatnego przekazania ruchomości nienadających się do obrotu handlowego, a przedstawiających wartość użytkową instytucjom tj. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, instytucje kultury, organizacje charytatywne, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły wyższe, instytuty badawcze lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, o ile wykorzystywane zostaną przy realizacji ich zadań statutowych, jak również nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej.

Zwalczając przemyt wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze Służby Celnej konfiskują nie tylko nielegalny towar ale często także pojazdy, które zostały przystosowane do przemytu. Z 12 samochodów zarekwirowanych podczas kontroli celnej korzystają już uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Przekazanie pojazdów przez Służbę Celną było możliwe dzięki zakończeniu odpowiednich procedur tj. orzeczeniu przepadku samochodów na rzecz Skarbu Państwa oraz uzyskaniu zgody Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie ruchomości. Mówi Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu.