Podkarpacie: Nabory wniosków w ramach nowej perspektywy coraz bliżej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Niebawem rozpocznie się też nabór kandydatów na ekspertów, którzy będą uczestniczyli w wyborze projektów z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioski o ich wpis przyjmowane będą od 15 czerwca do 15 lipca.
(Tomasz Łępa)

22 maja zarząd województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO, w którym są opisane osie priorytetowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do 5 czerwca będą trwały konsultacje społeczne przyjętego projektu.

W ramach pierwszego etapu realizowanych będzie kilkanaście drogowych inwestycji w różnych częściach województwa. Powstaną drogi, obwodnice, mosty i wiele innych elementów drogowej infrastruktury. Większe, złożone projekty, będą uruchamiane w kolejnych latach nowej perspektywy finansowej.

Inwestycje drogowe, które będą realizowane w ramach nowej unijnej perspektywy, zostały podzielone na kilka etapów. W pierwszej kolejności ruszą mniejsze zadania, które są już w jakimś stopniu przygotowane i można je szybko rozpocząć – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Buczak:

Nabory wniosków w ramach nowej perspektywy coraz bliżej. Na jakim etapie są prace nad uruchomieniem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 informował marszałek Władysław Ortyl.
Marszałek zapowiedział, że już 15 czerwca zostanie ogłoszony przetarg na budowę łącznika autostradowego w Przeworsku. Będzie to pierwszy przetarg z długiej listy drogowych inwestycji, na które w ramach nowego RPO zarezerwowanych jest ponad 211 milionów euro: