Podkarpacie: Mamy obwodnicę Brzozowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Koszt inwestycji to prawie 72 mln złotych. Projekt realizowany był z wykorzystaniem mechanizmu elastyczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja została sfinansowana z oszczędności powstałych po rozliczeniu RPO WP na lata 2007 – 2013.
(Tomasz Łępa)
Obwodnica pozwoli nie tylko odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów, ale będzie również pełnić ważną funkcję tranzytową i turystyczną. Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, w szczególności dla powiatu brzozowskiego. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie – tłumaczy dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso

Obwodnica Brzozowa powstała w rekordowo szybkim tempie. Dokładnie 22 października 2014 roku wbito pierwszą, symboliczną łopatę pod jej budowę. To bardzo szybkie tempo prac jak na tego typu inwestycję, zwłaszcza, że sporym wyzwaniem dla wykonawcy były trudne warunki gruntowe. O zakresie prac jakie zostały wykonane – mówi prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Franciszek Kosiorowski

Brzozów ma obwodnicę. Na drogę czekali przede wszystkim mieszkańcy miasta, ale – jak powiedział podczas uroczystego otwarcia marszałek Władysław Ortyl – nowa inwestycja będzie służyć kierowcom z całego województwa.