Podkarpacie: Kontrakt Terytorialny został podpisany.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Wojciech Buczak w imieniu samorządu województwa oraz wiceminister Zbigniew Rynasiewicz ze strony rządu podpisali dziś Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Dokument został uzgodniony przez obie strony w trakcie procesu negocjacji.
Kontrakt terytorialny koordynuje działania prorozwojowe podejmowane zarówno przez rząd, jak i samorząd na terenie Podkarpacia. Jest on umową zawartą pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez ministra ds. rozwoju regionalnego, a Zarządem Województwa. Dokument określa cele rozwojowe i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jak i naszego regionu.
Kontrakt finansowany będzie głównie ze środków UE poprzez krajowe programy operacyjne na lata 2014 – 2020.
Podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego zawiera: szacunkową kwotę około 21 miliardów 900 milionów złotych, wstępnie przeznaczoną dla naszego województwa do roku 2023.
Najistotniejsze projekty zapisane w Kontrakcie na liście podstawowej to między innymi:
S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek: Lublin – Stobierna i Świlcza – Rzeszów, S-19 Rzeszów Południe – Babica, budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska, elektryfikacja linii Rzeszów – Kolbuszowa – Ocice, rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne i projekt 'Przejdź na zawodowstwo'.