Podkarpacie: Chroniona papuga rozella zatrzymana na granicy w Korczowej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W tym roku to kolejny przypadek udaremnienia nielegalnego przewozu przez podkarpacką granicę papugi. W marcu i we wrześniu tego roku funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej zatrzymali na przejściu granicznym w Medyce łącznie 9 papug, z kolei w wyniku wspólnych działań na przejściu granicznym w Korczowej w kwietniu br. udaremniono nielegalny przewóz 8 papug. Rozella białolica w środowisku naturalnym zamieszkuje głównie południowo-wschodnią Australię oraz Tasmanię. Ptaki tego gatunku należą do najpopularniejszych papug hodowanych w niewoli.
(Tomasz Łępa)
Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Służby Celnej i Straży Granicznej udaremnili nielegalny przewóz przez granicę papugi z gatunku rozella. Papuga jest chroniona Konwencją Waszyngtońską CITES.
Mówi Edyta Chabowska z Izby Celnej.