Podkarpacie: Było medycznie i szpitalnie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W czasie sesji radni otrzymali także informację na temat działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego, wśród których są między innymi Uzdrowisko Horyniec i Rymanów.
(Tomasz Łepa)
Podczas obrad radni podjęli także stanowisko w sprawie powołania instytucji koronera. Istnienie takiego podmiotu wymaga zmian w polskim systemie prawnym, stąd stanowisko radnych z Podkarpacia skierowane jest do rządu, ministra zdrowia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia – o tym jak ważne jest to podkreśla członek zarządu Stanisław Kruczek:

Radni podjęli decyzję o połączeniu przemyskiego Obwodu Lecznictwa Kolejowego ze Szpitalem Miejskim w Przemyślu. W ten sposób w grodzie nad Sanem powstaje szpital wojewódzki numer 2. Ma to poprawić jakość i dostępność usług medycznych świadczonych mieszkańcom subregionu przemyskiego – wyjaśnia marszałek Władysław Ortyl:

Zgoda na połączenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu ze Szpitalem Miejskim w tym mieście, apel dotyczący możliwości wparcia ze środków unijnych dla szpitali klinicznych z Podkarpacia, uchwała dotycząca udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach – to tylko niektóre tematy, którymi zajmowali się radni podczas XIV sesji sejmiku województwa. Radni województwa przyjęli apel, aby umożliwić szpitalom klinicznym z Podkarpacia uzyskanie wsparcia ze środków unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W tym momencie dwa rzeszowskie szpitale wojewódzkie są pozbawione możliwości zdobycia unijnego dofinansowania z programów krajowych, ponieważ ich organem założycielskim jest samorząd – mówi Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa: