Pierwszy Bal Dobroczynny organizuje w tym roku Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dochód z imprezy wesprze program pomocowy 'Skrzydła'
skierowany do ubogich a uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Jest to nowa propozycja dla osób, które chcą przyłączyć się do akcji
wspierania młodzieży objętej programem 'Skrzydła'.Bal odbędzie się 24
listopada br. w Sandomierzu, a termin zgłoszeń upływa w piatek, 16 listopada. Wśród gości
spotkania będą przedstawiciele uczniów, którzy korzystają już z pomocy
udzielanej z ramach programu 'Skrzydła'.
Sponsorzy i dobroczyńcy będą mieli okazję przystąpić do programu 'Skrzydła”
wypełniając deklarację pomocy. Ogólnopolski program 'Skrzydła” skierowany
jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej
sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy.
(Marcin Gabrek)