Pawlasówka. Magia miejsca i ludzi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przez Pawlasówke przewinęli się miedzy innymi malarz Marian Ruzamski, pisarz Emil Zegadłowicz, Stanisław Piętak, Andrzej Piwowarczyk czy Stefan Żechowski. Wystawa zawiera obrazy Ruzamskiego, w tym portrety tarnobrzeżan ale też zdjęcia archiwalne czy wydania książek Zegadłowicza z ilustracjami Żechowskiego.
Ekspozycja będzie dostępna do 25 maja.
W Sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu można oglądać wystawę pod tytułem 'Pawlasówka. Magia miejsca i ludzi”.
Na wystawie przedstawione zostały pamiątki z domu małżeństwa Pawlasów. W okresie międzywojennym budynek przy ulicy Mickiewicza 30 w Tarnobrzegu, dziś okolice Szkoły Podstawowej numer 3 był miejscem spotkań artystów oraz ludzi świata nauki. Mówi pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu Katarzyna Opioła.