Padew Narodowa: Wójt Padwi Narodowej w komitecie monitorującym RPO.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wójt Gminy Padew Narodowa dziękuje za poparcie i obdarzenie swojej osoby zaufaniem wszystkim, którzy oddali na niego swój głos, a szczególnie burmistrzom i wójtom z powiatu mieleckiego.
(Tomasz Łępa)
Celem spotkania było zmonitorowanie projektów wykonywanych w 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ostatnich dniach odbyło się spotkanie burmistrzów i wójtów gmin pięciu powiatów województwa podkarpackiego poświęcone wyłonieniu swojego przedstawiciela do składu w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.
Wybór przedstawiciela odbył się w drodze głosowania, a największą liczbę głosów uzyskał Wójt Gminy Padew Narodowa Robert Pluta i tym samym wszedł w skład 27-osobowego Komitetu.