Padew Narodowa: Omawiano finanse oświaty gminnej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Przedstawione założenia zostały przez komisje zaakceptowane do wdrożenia. Jednocześnie ustalono, że we wrześniu odbędzie się kolejne posiedzenie obu komisji, na którym zostanie przeprowadzona ocena wyników wprowadzonych do realizacji rozwiązań.
(Tomasz Łępa)
Zdaniem wójta Padwi Narodowej Roberta Pluty obecna sytuacja wymusza na gminie takie działania:

Przedstawione zamysły działań są planami na przyszłość – tłumaczy Waldemar Szyszka:

W Padwi Narodowej odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Oświatowo-Socjalnej i Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Padwi Narodowej poświęcone omówieniu perspektyw rozwoju Zespołu Szkół W Padwi Narodowej na najbliższe lata. Podczas posiedzenia dyrektor Zespołu Szkół przedstawił propozycje rozwiązań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania oświaty gminnej, a co za tym idzie do obniżenia dotacji jaką budżet gminy przeznacza na dofinansowanie niedoszacowanej subwencji oświatowej.
Mówi Waldemar Szyszka Dyrektor Zespołu Szkół: